Nytt kapittel

”Yatra”

 

Kulturens mulighet og begrensning

 

En observasjon av Aksel-Dev Dhunsi

 

"En utforskelse av identitet og mennesker i sitt hverdagslige element. En reise fra trygghet til frihet. Hvordan en annen kultur kan gi meg frihet. Jeg reiser først og fremst for å bli kjent med meg i mitt andre hjem, men også for å fornye kærligheten min til Norge. Gråtonen av Trondheim skal bli malt av fargerik lengsel. Reisen i seg selv er like viktig som formålet, og vanskelighetene som blir skapt skal utvikle meg som person. Fra september 2015 og videre i tid vil en episode i mnd bli publisert. Observasjon, portrettintervju, egenlagd musikk, farger og mat; det jeg observerer. Friheten skal frigjøre gammel smerte til ny glede. Reisen starter snart."

English below 

 

 Yatra

 

The possibility and limitation of a culture

 

An observation by Aksel-Dev Dhunsi

 

"An exploration of identity and people in their everyday element. A journey from security to freedom. How one different culture can give me freedom. I travel primarily to get to know me in my second home, but also to renew my love to Norway. The grey tone of Trondheim will be painted with colorful yearning. The journey itself is as important as the purpose, and the difficulties that will appear will develop me as a person. From September 2015 and further in time, one episode a months will be published. Observation, portrait interview, self-made music, colors and food; what I observe. Freedom will release old pain with new joy. The journey starts soon. "